Start zienswijze locaties Krommenie

Start zienswijze locaties ondergrondse containers Krommenie

11 juli 2018
Om de nieuwe manier van afvalinzameling mogelijk te maken,  moeten op verschillende locaties ondergrondse containers voor het inzamelen van huishoudelijk restafval aangelegd worden. Op grond van de Afvalstoffenverordening Zaanstad zijn daarom bij aanwijsbesluit locaties aangewezen voor afvalcontainers. Op dit besluit kunt u uw zienswijze indienen. Voor Krommenie kan dit van 11 juli tot 4 september 2018.
U vindt de lijst met locaties in de Bekendmakingen van 11 juli, vanaf pagina 12 en op deze website onder het kopje planning, onder de naam van uw wijk/dorpskern. Daar vindt u ook informatie hoe u zienswijze kunt indienen. Bewoners die in de directe omgeving van de voorgestelde locaties voor ondergrondse containers wonen, hebben een hierover brief ontvangen.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl