Een nieuwe manier voor afval inzamelen

Het inzamelen van afval wordt anders in Zaanstad. Op deze site vindt u alle informatie over de nieuwe manier van afval inzamelen.

Planning en locatie afvalcontainers

Wilt u weten wanneer uw wijk aan de beurt is of waar de afvalcontainers in uw wijk (komen te) staan? Klik dan op uw woonplaats of wijk op de kaart.

Planning en locatiekaarten afvalcontainers

Samen halen we eruit wat erin zit

Veel van ons huishoudelijk afval is opnieuw te gebruiken.  Denk aan plastic, blik, drinkpakken, gft en etensresten, papier en karton, glas en textiel.  Van deze materialen worden nieuwe producten gemaakt. Veel - ruim 60% - van het herbruikbare afval belandt nu in de verbrandingsoven en kan dus niet hergebruikt worden. Dat is zonde!

Zaanstad wil in 2020 de hoeveelheid restafval terugbrengen tot maximaal 100 kilo per inwoner per jaar. Nu is dat 260 kilo per jaar. Om dit te bereiken wordt de manier van afval inzamelen anders. Hiermee sluiten we aan op de landelijke doelstelling om restafval te verminderen.

Afval scheiden wordt makkelijker

In de nieuwe manier van afval inzamelen wordt het scheiden van afval makkelijker. Afval dat opnieuw gebruikt kan worden, wordt aan huis opgehaald. Het beetje restafval dat overblijft, brengt u naar een ondergrondse container die op verschillende plekken in de wijk komt. 

Wilt u weten wat de nieuwe manier voor u betekent? Kijk dan op de pagina Nieuwe manier. Wilt u weten wanneer uw wijk aan de beurt is? Kijk op de pagina Planning.

Bekijk in het filmpje hieronder hoe de nieuwe manier van afval inzamelen werkt.

Waarom wordt het anders?

Zaanstad wil een klimaatneutrale gemeente zijn. Zuinig omgaan met afval dat opnieuw gebruikt kan worden, is daar onderdeel van.  Door afval te scheiden hoeven er geen nieuwe grondstoffen voor nieuwe producten gemaakt te worden. Dat is goed voor het milieu. Omdat minder restafval verbrand hoeft te worden, daalt de uitstoot van broeikasgassen.

Daar komt bij dat het verbranden van restafval steeds duurder wordt. Die kosten komen via de afvalstoffenheffing voor rekening van de bewoners. Hoe minder restafval verbrand hoeft te worden, hoe minder snel de kosten voor de inwoners stijgen.

Plaatje slogan afval scheiden

Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl