Ruim één miljoen kilo minder restafval in Zaanstad in 2020

Ruim één miljoen kilo minder restafval in Zaanstad in 2020


3 november 2020
De meeste wijken in Zaanstad zijn nu over op de nieuwe manier van afval inzamelen. Tot nu toe is er in 2020 1,03 miljoen kilo minder restafval aan huis opgehaald. Per inwoner is er dit jaar 32 kilo meer papier, gft en plastic afval ingezameld dan in 2019. Wethouders Annette Baerveldt (Duurzaamheid) en Gerard Slegers (Openbare Ruimte): “Goed bezig Zaankanters! Dit is een mooie verbetering, maar we zijn er nog niet. Nog steeds belandt veel afval in de verbrandingsoven. Dat is zonde vanwege het milieu en de kosten. Laten we er met z’n allen nóg een schepje bovenop doen.” 

Grondstoffen hergebruiken voor nieuwe producten (recyclen), zorgt ervoor dat er minder nieuwe grondstoffen nodig zijn. Dat levert CO2-besparing op. In 2019 was het aandeel hergebruikt afval 46%. Dit moet de omhoog omdat Zaanstad in 2050 volledig circulair wil zijn. Dat betekent dat we al het ‘afval’ opnieuw gebruiken. Afval is geen afval meer, maar een grondstof voor nieuwe producten. Denk aan de Denim Deal die Zaanstad vorige week sloot. “We hebben afspraken gemaakt met kledingproducenten en ondernemers uit de textielverwerking. Hiermee willen we meer afgedankte spijkerkleding verwerken tot herbruikbare garens voor nieuwe kleding”, zegt wethouder Baerveldt.

Meer grip op kosten afvalverwerking

Betere afvalscheiding helpt ook om de stijgende kosten voor afvalverwerking beheersbaar te houden. Ieder jaar verhoogt het Rijk de kosten voor het ophalen en verbranden van restafval. Via de gemeenten wordt dit doorberekend aan de inwoners (afvalstoffenheffing). Minder restafval zorgt ervoor dat de afvalstoffenheffing minder hard stijgt. 

Uitvoering grondstoffenplan zorgt voor toename afvalscheiding

In 2018 produceerde gemiddeld iedere inwoner 237 kilo restafval. Dit is het fijne huis-aan-huis-afval dat HVC ophaalt. Naar verwachting komt Zaanstad dit jaar uit op 206 kilo fijn restafval per inwoner.

Per inwoner is een toename van de afvalscheiding te zien. Zie hieronder een tabel van de toename per inwoner per jaar van iedere afvalstroom die HVC aan huis ophaalt in kilo's:

Afvalstroom201820192020*
Restafval237 kg218 kg206 kg*
Gft-afval53 kg57 kg70 kg*
PMD-afval8 kg13 kg24 kg*
Papier- en kartonafval37 kg38 kg43 kg*


*Naar verwachting, gebaseerd op de cijfers tot nu toe.


foto van een inwoner bij een plastic afvalbak

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl