Nieuwe Dienstverleningsovereenkomst over afvalinzameling en gladheidsbestrijding

Nieuwe Dienstverleningsovereenkomst over afvalinzameling en gladheidsbestrijding 


Update 8 juli 2020
Woensdag  8 juli ondertekenden algemeen directeur HVC, Dion van Steensel en wethouder Openbare Ruimte, Gerard Slegers de nieuwe Dienstverleningsovereenkomst voor Zaanstad. De overeenkomst is geldig voor de periode 2020 -2026 en gaat in per 1 januari 2020.

17 juni 2020
De gemeenteraad van Zaanstad is akkoord met de Dienstverleningsovereenkomst die de gemeente gaat afsluiten met HVC. In deze overeenkomst staan afspraken over de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en gladheidsbestrijding in Zaanstad. Een nadelig gevolg voor de Zaanse inwoners is dat het afvalstoffentarief omhoog gaat met ingang van 2021. De extra GFT-e zomerroute blijft behouden.

Uitgangspunt bij de nieuwe overeenkomst is het waarborgen en verbeteren van service richting inwoners. En beter sturen op milieuprestaties. Met betere milieuprestaties blijven de kosten voor de inwoners in de toekomst beheersbaar. Het huidige afvalstoffentarief is niet meer vol te houden. Dit komt door een toename van afvalverwijderingskosten en de daling van de opbrengsten van de grondstoffenmarkt. Met welk bedrag de afvalstoffenheffing precies omhoog gaat, is nog niet met zekerheid te zeggen. Het precieze voorstel komt dit najaar.

Extra inzameling GFT-e zomerroute blijft bestaan

Het college van burgemeester en wethouders stelde voor om de GFT-e zomerroute te schrappen om kosten te besparen. De gemeenteraad van Zaanstad stemde hier niet mee in. Dit betekent dat de extra GFT-e zomerroute voor nu blijft bestaan. 


foto van een vrachtwagen van HVC

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl