Nieuwe aangepaste manier afval inzamelen in Saendelft start vanaf mei

Nieuwe aangepaste manier afval inzamelen in Saendelft start vanaf mei

 
23 maart 2020
Saendelft start vanaf mei met een nieuwe, aangepaste manier van afval inzamelen. Op dit moment staan in de wijk alleen ondergrondse containers voor restafval, glas en oud papier/karton. In de nieuwe situatie komen ook ondergrondse containers voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken en gft –en etensresten. Een deel van de bestaande restafval containers wordt daarvoor omgebouwd naar containers voor gescheiden afval.

Om te kijken of deze manier werkt, geldt deze voor een jaar als proef. Dat betekent dat vanaf 1 mei 1 jaar lang bijgehouden wordt of er schoon en genoeg gescheiden afval wordt opgehaald. U kunt hier de locaties voor de ondergrondse containers bekijken.

Afvalbakken aan huis

Bewoners in Saendelft die liever een of meerdere afvalbakken aan huis willen, kunnen deze gratis aanvragen. HVC komt dan het gescheiden afval op vaste dagen aan huis ophalen. Voorwaarde voor het krijgen van een of meerdere bakken is dat bewoners de afvalbakken op eigen terrein kunnen zetten. Deze mogen niet op straat staan. Tot 6 april 2020 kunnen bewoners een gratis afvalbak aanvragen bij Inovim. Aanvragen kan door te bellen met Inovim via het gratis telefoonnummer 0800-4002050.

Gaat de proef wel door in verband met het Corona-virus?

We gaan er op dit moment vanuit dat de proef per 1 mei 2020 start. Maar vanwege het virus is daar geen zekerheid over te geven. In het geval het niet door kan gaan, informeren wij daarover. De bedoeling was een inloopbijeenkomst te organiseren om informatie te delen envragen te beantwoorden. Vanwege het virus gaat deze niet door. 

Aanmelden als afvalcoördinator: het aanspreekpunt voor de wijk

De bewonersvertegenwoordiging ‘Ja afval scheiden Nee tegen kliko’s’ is op zoek naar afvalcoördinatoren. Oftewel bewoners die vragen van buurtbewoners over de nieuwe manier van afval inzamelen willen beantwoorden.  Als u zich als afvalcoördinator wilt opgeven, stuur dan een e-mail naar saendelftklikovrij@gmail.com.

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar afvalscheiden@zaanstad.nl

 Update 24 maart 2020
Ongeveer de helft van de bewoners van Saendelft heeft inmiddels een brief over deze nieuwe aangepaste manier ontvangen. De verspreiding van de rest van de brieven is uitgesteld tot volgende week. Dit is door overmacht in verband met de omstandigheden rondom het coronavirus. Lees hier de brief.

Overzicht afvalcontainers

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl