Vragen Saendelft

Nieuwe manier afval inzamelen in Saendelft


In mei 2019 heeft de gemeenteraad het plan dat de gemeente Zaanstad samen met de bewonersvertegenwoordiging ‘JA afval scheiden, NEE tegen kliko’s’ heeft gemaakt, goedgekeurd.
De nieuwe manier voor Saendelft houdt in dat de bestaande ondergrondse containers voor een deel geschikt gemaakt worden om meer afval in de wijk te scheiden. Op dit moment wordt bekeken welke container voor welk afval gebruikt gaat worden. Concreet betekent dit dat in de nieuwe situatie:

 • Oud papier, karton, gft- en etensresten (op proef) en restafval in ondergrondse containers gaan. Hiervoor wordt een deel van de bestaande ondergrondse containers voor restafval omgebouwd naar containers voor papier en gft- en etensresten. 
 • Restafval gaat, net zoals nu, in de bestaande ondergrondse containers in de wijk. Het kan zijn dat u in de nieuwe situatie gebruik gaat maken van een andere restafvalcontainer dan u nu gewend bent.
 • Ook wordt het aantal restafvalcontainers in de nieuwe situatie minder. Deze zijn namelijk niet meer nodig omdat door meer afval scheiden de hoeveelheid restafval minder wordt.
 • Verpakkingen van plastic, blik en drinkpakken gaan in de ondergrondse containers bij het winkelcentrum en in bovengrondse containers die op verschillende plekken in wijk komen.
 • Bewoners die liever aan huis afval willen scheiden, kunnen gratis een afvalbak aanvragen voor oud papier, plastic, blik en drinkpakken en gft- en etensresten. HVC komt de bakken dan aan huis legen.  Voor gft -en etensresten zijn maximaal 100 bakken beschikbaar, in een nog te bepalen deel van Saendelft. Voor de overige bakken geldt geen maximum. 
 • Het inzamelen van gft- en etensresten in ondergrondse containers wordt 8 maanden als proef ingevoerd. Op maar weinig plekken in Nederland  wordt gft- en etensresten ondergronds ingezameld. We willen kijken  hoe dit gaat. 

Achter de schermen wordt gewerkt aan de invoering van de nieuwe manier voor Saendelft. Naar verwachting is dat begin 2020.

Veel gestelde vragen

 • Wat houdt de nieuwe manier precies in?

  Concreet betekent de nieuwe manier dat inwoners van Saendelft gebruik blijven maken van de bestaande bovengrondse en ondergrondse containers.

  Het restafval kunt u, net als nu, in de bestaande ondergrondse en bovengrondse containers in de wijk kwijt kunt. Dat kan soms in de container die u nu gebruikt en soms wordt dat een andere container in de buurt. Papier en gft-afval kunt u ook kwijt in de ondergrondse containers. Een deel van de bestaande containers wordt daarvoor omgebouwd naar deze afval soort. Plastic, blik en drinkpakken brengen inwoners straks naar de bestaande bovengrondse en ondergrondse containers bij winkelcentrum, bij scholen of flats in Saendelft.

  De containers voor de verschillende afvalstromen komen verspreid in de wijk te staan. Welke container voor welk soort afval waar komt, werkt de gemeente samen met bewoners uit de actiegroep nu uit.

 • Als ik voor afvalbakken aan huis kies, welke bakken kan ik dan kiezen?

  Bewoners zijn vrij in de keuze welke afvalbakken en hoeveel. U kunt straks kiezen uit bakken voor oud papier en karton, gft –en etensresten en plastic, blik en drinkpakken.  

  Voor de afvalbakken voor gft-e geldt een maximum van 100 in een nog te bepalen deel van Saendelft. Dit aantal is beperkt vanwege de proef voor het inzamelen van gft-e van 8 maanden.

 • Waarom komen er geen ondergrondse bakken in de wijk voor plastic?

  De reden waarom niet gekozen is voor ondergrondse containers voor plastic, blik en drinkpakken is dat de kosten voor plaatsing en de kosten voor het jaarlijks onderhouden van ondergrondse containers hoog zijn. 

 • De bakken zijn nu al vaak vol en mensen nemen hun afvalzak niet meer terug. Hoe wordt voorkomen dat mensen hun afval naast de container dumpen?

  HVC leegt de containers voordat ze vol raken. De ondergrondse container geeft een ‘seintje’ aan HVC. Aan de hand van het aantal klepopeningen kunnen zij zien wanneer de container vol is.

  Mocht de container het niet doen, dan kunt u dat melden bij HVC; https://www.hvcgroep.nl/ons-verhaal/klantenservice of bel naar 0800-0700 (gratis)
  Zij kunnen het probleem dan zo snel mogelijk verhelpen.


 • Hoe vaak leegt HVC de ondergrondse containers? De containers zitten nu al vaak overvol.

  HVC leegt de bakken op het moment dat het nodig is. Aan de hand van het aantal klepopeningen kunnen zij zien wanneer de container vol is.

 • Waarom wordt alleen gft-e als proef ingevoerd en niet de andere afvalstromen?

  De landelijke ervaringen met gft-e inzamelen via een ondergrondse containers zijn niet positief. Daarom wordt het gft-e eerst als proef ingevoerd zodat we kunnen kijken hoe dit gaat.

 • Wanneer is de proef met gft-e geslaagd?

  Na de proefperiode van 8 maanden kijken we samen met de bewonersvertegenwoordiging ‘Afvalscheiden JA, kliko’s NEE’ naar de behaalde resultaten. Op basis daarvan wordt bekeken of de proef verder kan, eventueel bijgesteld wordt of dat het systeem met afvalbakken aan huis wordt ingevoerd.

 • Wat kost de proef en wie betaalt dat?

  De proef voor gft-e brengt extra kosten met zich mee (€85.000) die door alle huishoudens in Zaanstad betaald worden via de afvalstoffenheffing.

 • Worden de kosten voor afvalstoffenheffing minder, als ik zelf alles wegbreng?

  Door een nieuw manier in te voeren waarbij meer afval gescheiden kan worden, wordt de berg restafval minder. Het verbranden van restafval wordt namelijk steeds duurder. Die kosten komen via de afvalstoffenheffing voor rekening van de bewoners. Hoe minder restafval verbrand hoeft te worden, hoe minder snel de kosten voor de inwoners stijgen.

 • Zijn er pasjes nodig voor de containers?

  Ja, voor de ondergrondse containers voor restafval en gft-e zijn pasjes nodig. Voordat de nieuwe  manier wordt ingevoerd, ontvangt u per post een afvalpas van HVC.

 • Ga ik meer betalen voor deze nieuwe manier?

  Ja, de kosten voor de proef voor gft-e worden door alle inwoners van Zaanstad betaald.

 • Waarom wordt er voor Saendelft een uitzondering gemaakt?

  Saendelft wordt gezien als een aparte wijk die anders dan anders wijken is opgezet. Daarom is een aangepaste manier voor afval inzamelen uitgedacht.

 • Wanneer wordt het ingevoerd?

  Nu de gemeenteraad een besluit heeft genomen, gaat de gemeente samen met de bewonersvertegenwoordigingp ‘Afvalscheiden JA, kliko’s NEE’ aan de slag met het invoeren van het plan. Er moet nog een aantal stappen gemaakt worden. Een belangrijke daarvan is het bepalen waar welke ondergrondse containers voor welk afval gebruikt gaan worden. Zodra dit bekend is, worden de inwoners hierover geinformeerd en wordt er een inloopbijeenkomst georganiseerd. De verwachting is dat de nieuwe manier begin volgend jaar start.


Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl