Vragen Saendelft

Nieuwe manier afval inzamelen in Saendelft


De gemeenteraad heeft op 27 februari 2020 een nieuw voorstel voor een aangepaste manier van afval inzamelen in Saendelft goedgekeurd. Op 1 mei 2020 is hier de nieuwe manier ingevoerd,  voor een proefperiode van 1 jaar. De nieuwe manier is samen met de bewonersvertegenwoordiging ‘JA afval scheiden, NEE tegen kliko’s’ tot stand gekomen. In de nieuwe manier wordt afval gescheiden in ondergrondse containers.

  Nieuwe manier afval inzamelen

  • Wat houdt de nieuwe manier voor Saendelft precies in?

   In de nieuwe manier kunt u uw afval gescheiden weggooien in de ondergrondse containers die in de wijk staan.

   Er zijn ondergrondse containers voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken, gft -en etensresteen, restafval, oud papier en glas. Voor glas staan op enkele plekken, met name bij het winkelcentrum, glascontainers. 

   De proef geldt alleen voor inwoners die in een laagbouwwoning wonen.

  • Wat is het doel van afval scheiden?

   Door afval goed te scheiden neemt het hergebruik van materiaal toe en de hoeveelheid restafval af. De belangrijkste doelstelling van gemeente Zaanstad is binnen twee jaar de hoeveelheid restafval te verlagen naar 100 kg per inwoner per jaar. Nu is dat nog 260 kg. Dit sluit aan bij de landelijke doelstelling om het restafval te verminderen door meer afval te scheiden.

  • Waarom wordt de nieuwe manier voor een proefperiode van 1 jaar ingevoerd?

   Het ondergronds inzamelen is anders dan hoe in de rest van de stad wordt ingezameld. Omdat we niet zeker weten of een ondergrondse container optimaal is om gft –en etensresten en plastic verpakkingen, blik en drinkpakken in te zamelen gaan we dat testen. Tijdens het proefjaar wordt dan ook op verschillende momenten gemeten wat de kwaliteit is van het ingezamelde afval. De proef duurt tot 30 april 2021.

  • Wanneer is de proef geslaagd?

   De proef is geslaagd als:

   • in het eerste half jaar van de proef het ingezamelde gft-afval niet meer dan 5% is vervuild en als HVC het afval niet meer dan twee keer hoeft af te keuren. In het tweede half jaar mag het gft-afval niet meer dan één keer afgekeurd worden.
   • de hoeveelheid gft-afval niet lager is dan 50% ten opzichte van de rest van de stad.
   • in het plastic-afval mag niet meer dan 10% ander afval zit.
   • de hoeveelheid plastic afval in het restafval lager is dan de meting van september 2019.
   • niet meer dan 50% van de inwoners een afvalbak aan huis aanvraagt.
  • Wat gebeurt er na de proefperiode?

   Na een jaar gaat de bewonersvertegenwoording (de actiegroep), gemeente en HVC overleggen of de proef geslaagd is. Daarna wordt besloten of het systeem blijft of dat het anders wordt.

  • Verandert de nieuwe manier ook voor bewoners van flat/appartementen?

   Voor bewoners van flat/appartementen verandert er niets. Zij maken al gebruik van ondergrondse containers voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken die voor de flat/appartementsgebouwen staan.

  • Wat zijn de kosten voor de proef en wie betaalt dat?

   De kosten voor de proef zijn € 122.000 voor een jaar. Alle kosten die te maken hebben met inzameling en recycling van afval worden betaald uit de afvalstoffenheffing die iedereen betaalt. De proef wordt dus ook betaald uit de afvalstoffenheffing.

  • Hoe worden inwoners op de hoogte gebracht van de resultaten van de proef?

   Tijdens het proefjaar wordt op verschillende momenten gemeten wat de kwaliteit is van het ingezamelde afval. De resultaten worden per brief en via de website afvalscheiden.zaanstad.nl met de inwoners gedeeld.

  • Hoe kan ik mij aanmelden voor afvalcoördinator?

   De bewonersvertegenwoordiging ‘Ja afval scheiden Nee tegen kliko’s’ is op zoek naar bewoners die vragen van buurtbewoners over de nieuwe manier van afval inzamelen willen beantwoorden. Dit noemen wij afvalcoördinatoren. Als u zich als afvalcoördinator wilt opgeven, stuur dan een e-mail naar saendelftklikovrij@gmail.com.

  • Waarom kunnen bewoners van een flat/appartement geen gebruik maken van de ondergrondse containers in de wijk?

   Inwoners van flat/appartementen (hoogbouw) hebben voor het gebouw hun eigen voorzieningen voor afval. Dit is al jaren zo. De containers zijn speciaal voor hen neergezet en zijn qua hoeveelheid afgestemd op het aantal inwoners van het gebouw.

   De inwoners van de laagbouwwoningen hebben ook ondergrondse containers nodig om al de grondstoffen en het restafval gescheiden in te zamelen. De hoeveelheid die daarvoor nodig is, is op het aantal woningen afgestemd. Wanneer we de voorzieningen voor hoog- en laagbouw gescheiden houden,  is er voldoende ruimte in de containers voor iedereen.

  • Hoe kom ik in contact met de actiegroep Ja Afval Scheiden, Nee tegen kliko's?

   De actiegroep is bereikbaar via e-mail: saendelftklikovrij@gmail.com of kijk op www.afvalsaendelft.nl

  Ondergrondse containers

  • Waar staan de containers?

   Op afvalscheiden.zaanstad.nl/planning  ziet u waar de containers voor de verschillende soorten afval in de wijk staan.

  • Hoeveel containers per afvalsoort zijn er?

   In de nieuwe situatie zijn er in totaal 179 ondergrondse containers in Saendelft:

   Gft –en etensrechten                                        39 ondergrondse containers

   Oud papier en kartong                                      45 ondergrondse containers

   Plastic, blik en drinkverpakkingen                      52 ondergrondse containers

   Restafval                                                         43 ondergrondse containers

    Weten waar deze ondergrondse containers staan, kijk dan hier: afvalscheiden.zaanstad.nl/planning 

  • Hoe vaak worden de ondergrondse containers geleegd?

   Zo vaak als nodig is. HVC kan door het aantal keren dat een container open gaat, voorspellen wanneer de container vol raakt. Op basis van deze voorspelling wordt de containers geleegd.

  • Waarom staan de ondergrondse containers voor de verschillende soorten afval verspreid over de wijk en niet bij elkaar?

   Wanneer bij de ondergrondse containers die al in de wijk aanwezig waren nieuwe ondergrondse containers voor een ander afvalsoort worden toegevoegd, stijgen de kosten en daarmee dus ook de afvalstoffenheffing voor inwoners. Dat is niet wenselijk.  

  • Waar kan ik een melding maken van een container die stuk of vol is?

   Meldingen van storingen kunt u doorgeven aan HVC. Dat kan via e-mail: klantenservice@hvcgroep.nl  of telefonisch 0800-0700 (gratis).

  • Wat kan ik doen als er afval naast de container staat?

   In dit geval kunt u dit melden bij gemeente Zaanstad via telefoonnummer 14 075 of via de website van gemeente Zaanstad https://www.zaanstad.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mPag=1511

  • Wat gaat er gebeuren met de bovengrondse containers voor plastic die her en der in de wijk staan?

   Nadat de nieuwe manier is gestart, bekijken wij of de bovengrondse containers voor plastic nog nodig zijn. Als blijkt dat de ondergrondse containers voor plastic voldoende zijn voor de wijk, zijn de bovengrondse containers overbodig.

  • Heb ik voor het openen van een ondergrondse container een pas nodig?

   De ondergrondse containers voor restafval, gft- en etensresten en plastic, blik en drinkpakken kunnen alleen met een afvalpas worden geopend. De afvalpas die u al heeft, kunt u straks ook voor de andere containers gebruiken. 

   De container voor gft -en etensresten is alleen op aanvraag te gebruiken. U moet hiervoor uw pas door HVC laten activeren via telefoonnummer 0800-0700 (gratis). Met een geactiveerde pas heeft u toegang tot de twee dichtsbijzijnde gft-containers.

   Voor de ondergrondse containers voor papier is geen pas nodig.

  • Kan ik met mijn pas alle ondergrondse containers in de wijk openen?

   Ja, alle bewoners van laagbouwwoningen kunnen alle ondergrondse containers met de afvalpas openen. Voor bewoners van flat/appartementen verandert er niets; zij blijven afval inzamelen zoals zij gewend zijn.

   De container voor gft -en etensresten is alleen op aanvraag te gebruiken. U moet hiervoor uw pas door HVC laten activeren via telefoonnummer 0800-0700 (gratis). Met een geactiveerde pas heeft u toegang tot de twee dichtsbijzijnde gft-container.

  • Mogen gft-afval en etensresten los in de ondergrondse containers?

   Ja, dat mag. Gebruikt u liever een afvalzakje om uw gft-afval en/of etensresten van tevoren thuis in te verzamelen? Let er dan op dat de zakken biologisch afbreekbaar zijn. Deze composteerbare afvalzakken zijn  te koop in de supermarkt.

  • Mogen plastic verpakkingen, blik en drinkpakken los in de plastic container?

   Ja, dat mag.  Zamelt u uw plastic afval liever thuis in in een afvalzak? Gebruik dan een transparante plastic zak. Een zwarte vuilniszak is niet toegestaan. Deze kan niet worden verwerkt in de sorteerinstallatie.

  Afvalbakken aan huis

  • Hoe vaak worden de afvalbakken aan huis geleegd?

   De afvalbak voor:

   • Plastic verpakkingen, blik en drinkpakken wordt één keer per vier weken geleegd.
   • Gft -en etensresten één keer in de twee weken en in de zomer één keer in de week.
   • Oud papier en karton wordt eens per 4 weken geleegd.

   Op https://www.hvcgroep.nl/zelf-regelen/ophaalmomenten ziet u op welke dagen de bak wordt geleegd door HVC.

  • Hoe kan ik een gratis afvalbak bestellen?

   Als u een gratis afvalbak wilt aanvragen, neem dan contact op met HVC voor de mogelijkheden. Dat kan via e-mail: klantenservice@hvcgroep.nl  of telefonisch 0800-0700 (gratis).

   De afvalbakken zijn gratis.

  • Waar zet ik mijn afvalbak op straat als deze geleegd wordt?

   Op de dag dat de afvalbak wordt geleegd, zet u de bak voor uw woning op de openbare weg.

  • Ik heb gekozen voor een afvalbak aan huis. Mag ik dan ook gebruik maken van de ondergrondse containers voor grondstoffen?

   Ja dat mag. De ondergrondse containers opent u met de afvalpas die u al heeft.

  • Waarom is het niet mogelijk een afvalbak voor restafval aan te vragen?

   Het doel van de nieuwe manier is de hoeveeheid restafval verminderen. Dit bereiken we door (meer) afval te scheiden. De gedachte van de nieuwe manier is dat we het makkelijker maken om aan huis herbruikbaar afval te scheiden. Door goed te scheiden, wordt het restafval minder. Voor het restafval moet inwoner meer moeite doen. Dit brengt de inwoner naar een ondergrondse container in de wijk. Op deze manier wordt het scheiden van afval gestimuleerd.  Deze manier geldt voor heel Zaanstad.   • Op welke dagen wordt de afvalbak geleegd?

   De inzameldagen vindt u op de afvalkalender op www.hvcgroep.nl. Of u kunt de gratis HVC afval-app downloaden. Hierin vindt u de dagen waarop het afval wordt ingezameld én ontvangt u een melding welke afvalsoort die dag wordt opgehaald. 

  • Hoe groot zijn de afvalbakken?

   De afvalbakken hebben een inhoud van 240 liter.

  Afval scheiden

  • Hoe weet ik welk afval in welke afvalbak thuishoort?

   Op de site van HVC Groep en op de HVC app vindt u een afvalwijzer waarmee u direct ziet welk afval in welke afvalbak thuishoort. De app is gratis en te vinden in de App Store (iOS) en in Google Play (Android) door te zoeken op HVC afval-app.

  • Wat mag er allemaal bij het plastic afval?

   Al uw plastic verpakkingen mogen bij het plastic, blik en drinkpakken. Belangrijk is dat het gaat om echte plastic etens- en drinkverpakkingen, blik en lege drinkpakken. Als er teveel andere materialen tussen zitten, kunnen de plastic verpakkingen niet gesorteerd worden en dus niet hergebruikt worden.

   Als u de onderstaande drie vragen met ja kunt beantwoorden, dan hoort het in de plastic afvalbak:

   • Is het een verpakking?
   • Komt de verpakking uit de keuken of badkamer?
   • Is de verpakking leeg en schoon?
  • Wordt de afvalstoffenheffing nu ook goedkoper nu we afval scheiden?

   Nee, dat is niet het geval. De hoeveelheid restafval per inwoner in Zaanstad is nog te veel. De landelijke doelstelling is 100 kilo per inwoner per jaar en op dit moment zitten we hier nog ruim boven. De kosten voor het verbranden stijgen en daarnaast legt de overheid een belasting per 1000 kilo verbrandbaar afval op aan de gemeente. Deze belasting wordt doorberekend in de afvalstoffenheffing. Het scheiden van afval zorgt er dus voor dat de kosten minder hard stijgen.

   Bovendien kost de proef in Saendelft ook nog eens €122.000. Ook dit wordt doorberekend in de afvalstoffenheffing.

  Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl