Vragen Saendelft

Voor de wijk Saendelft verandert er veel bij de nieuwe manier van afval inzamelen. Op deze pagina vindt u de belangrijkste vragen en antwoorden voor deze wijk.

 • Wanneer is besloten dit nieuwe systeem in te voeren?

  Het nieuwe inzamelsysteem is in juni 2017 besloten door de Raad. De stukken die horen bij dit besluitvormingsproces zijn openbaar. U kunt de stukken vinden op de website van de gemeente Zaanstad. Ons Raadsinformatiesysteem bevat alle voorstellen tot besluitvorming, onderliggende stukken en informatie en zelfs de videobeelden en notulen van de vergaderingen.

  Besluitvorming rondom het nieuwe systeem van afval inzamelen vindt u met het zoekwoord “grondstoffenplan”.

 • Waarom verandert de gemeente de werkwijze in Saendelft?

  In heel Zaanstad willen wij het afval beter scheiden, ook in Saendelft. In Saendelft bestaat op dit moment nog niet de mogelijkheid om GFT apart te houden van restafval. Dat wordt straks wel mogelijk. Bovendien willen we ernaar toe dat we in heel Zaanstad één systeem hebben.

 • Heeft de gemeente ook een proef gedaan met het achteraf scheiden van afval? Diverse onderzoeken tonen aan dat dit beter werkt dan zelf afvalscheiden

  Ja, daar hebben wij ook ervaring mee. In het grondstoffenplan is daar ook op ingezet. Bijvoorbeeld bij grote flats passen wij nascheiding toe. 


 • Is het niet duurder voor de gemeente om in Saendelft extra bakken en extra ophaalritjes van HVC te betalen dan de huidige methodiek?

  Nee, dat is niet duurder omdat we effectiever werken als we in heel Zaanstad met één systeem werken.

 • Hoeveel afvalbakken krijg ik aan huis?

  Bewoners van Saendelft West en het nieuwe deel van Saendelft Oost krijgen twee afvalbakken:

  • Een oranje bak voor plastic, blik en drinkpakken.
  • De groene voor gft en etensresten.
 • Waar moet ik de afvalbakken kwijt als mijn tuin er te klein voor is en/of ik geen voortuin heb en/of ik geen achterom heb?

  Heeft u helemaal geen voortuin en bent u niet in staat een achterom aan te leggen? Geef ons uw adres en huisnummer door, dan gaan wij graag met u in overleg voor een maatwerkoplossing.

 • Is de gemeente verplicht om al het afval wekelijks op te halen?

  Verplichtingen van de gemeente over het ophalen van afval zijn vastgelegd in de Wet Milieubeheer. De gemeente is verplicht inwoners afval te laten scheiden en afval gescheiden in te zamelen. De gemeente is ook verplicht inwoners te bewegen in 2020 niet meer dan 100 kg per inwoner per jaar aan afval aan te laten bieden. Het systeem dat de gemeente toepast, is aan de gemeente zelf. Het systeem dat Zaanstad nu introduceert is al in meerdere gemeenten in Nederland doorgevoerd of wordt nog doorgevoerd. 


 • Moeten we straks ook per kilo of per vuilniszak betalen?

  Nee, het afval wordt niet gewogen als u het in de container werpt. Wel weten wij gemeentebreed hoeveel gewicht we ophalen. Dat delen we door het aantal inwoners en zo weten wij of we voldoen aan onze verplichting.

 • Is het niet zo dat afvalverwerkers beter zijn in het scheiden van afval dan inwoners?

  Nee, afval dat door verwerkers wordt gescheiden, is vuil omdat alles bij elkaar is gestopt. Bijvoorbeeld papier dat is vervuild met koffieprut of andere zaken kan niet meer ingezet worden om papier te maken. Plastic moet intensiever gereinigd worden.

 • Worden de afvalbakken regelmatig schoongemaakt of moet ik dat zelf doen?

  Het beheer van de afvalbakken ligt bij u zelf. Is er schade aan de afvalbak? Dan kunt u die laten repareren door HVC. Maak de schade bekend via de website, het mailadres of telefoonnummer van HVC. 


 • Zijn er straks niet te weinig ondergrondse containers voor restafval?

  Als de container vol is, wordt hij geleegd. We stemmen de leegfrequentie af op de vulvraag.

 • Wat gaat de gemeente eraan doen om afvaldumping en volle containers te voorkomen?

  Zaanstad zet in op communicatie met inwoners over hoe om te gaan met afval. Er zijn diverse informatiemiddelen ontwikkeld. Informatie is ook beschikbaar op onze website. Zaanstad zet actief toezicht in op dumpingen. Er staat een boete van €182,- op het op straat plaatsen van afval. 


 • Is het niet te milieubelastend als HVC-wagens meerdere keren langs moeten komen voor meerdere bakken?

  De HVC-wagens gaan in de toekomst niet vaker rijden dan ze nu al doen in de rest van Zaanstad. 


 • Doet de gemeente ook iets aan de verpakkingsindustrie?

  De gemeente is actief  en prominent aanwezig is gesprekken met de verpakkingsindustrie. Zaanstad heeft zich ook aangesloten bij de Statiegeldalliantie. 


Maatwerkoplossing

Woont u in Saendelft, heeft u geen voortuin en bent u niet in staat een achterom aan te leggen? Vul het formulier in als u met de gemeente in gesprek wilt over een maatwerkoplossing voor het scheiden van uw afval. 

Ga naar het formulier

Ga naar Zaanstad.nl