Vragen Saendelft

Saendelft

Het plan voor nieuwe manier voor afval inzamelen in Saendelft is een voorstel. De gemeenteraad moet hier nog een besluit over nemen. Dat gebeurt naar verwachting eind mei. De onderstaande vragen gaan uit van de voorgestelde nieuwe manier. Het kan zijn dat de voorgestelde manier na het besluit van de raad anders wordt.

 • Wat houdt het voorstel precies in?

  Concreet betekent het voorstel dat inwoners van Saendelft gebruik blijven maken van de bestaande bovengrondse en ondergrondse containers.

  Het restafval kunt u, net als nu, in de bestaande ondergrondse en bovengrondse containers in de wijk kwijt kunt. Dat kan soms in de container die u nu gebruikt en soms wordt dat een andere container in de buurt. Papier en gft-afval kunt u ook kwijt in de ondergrondse containers. Een deel van de bestaande containers wordt daarvoor omgebouwd naar deze afval soort. Plastic, blik en drinkpakken brengen inwoners straks naar de bestaande bovengrondse en ondergrondse containers bij winkelcentrum, bij scholen of flats in Saendelft.

  De containers voor de verschillende afvalstromen komen verspreid in de wijk te staan. Welke container voor welk soort afval waar komt, werkt de gemeente samen met bewoners uit de actiegroep nu uit.

 • Als ik voor afvalbakken aan huis kies, welke bakken kan ik dan kiezen?

  Bewoners zijn vrij in de keuze welke afvalbakken en hoeveel. U kunt straks kiezen uit bakken voor papier, gft –en etensresten en plastic, blik en drinkpakken. Bewoners kiest het aantal bakken naar wens.

 • Waarom komen er geen ondergrondse bakken in de wijk voor plastic?

  In het voorstel is opgenomen dat er geen ondergrondse containers voor plastic, blik en drinkpakken naast de bestaande ondergrondse containers komen. De reden om hier niet in mee te gaan, zijn de hoge structurele kosten die de plaatsing en het jaarlijkse beheer en onderhoud met zich mee brengt.

 • De bakken zijn nu al vaak vol en nemen mensen hun afvalzak niet meer terug. Hoe wordt voorkomen dat mensen hun afval naast de container dumpen?

  HVC leegt de containers voordat ze vol raken. De ondergrondse container geeft een ‘seintje’ aan HVC. Aan de hand van het aantal klepopeningen kunnen zij zien wanneer de container vol is.

  Mocht de container het niet doen, dan kunt u da melden bij HVC. Zij kunnen het probleem dan zo snel mogelijk verhelpen.

 • Hoe vaak leegt HVC de ondergrondse containers? De containers zitten nu al vaak overvol.

  HVC leegt de bakken op het moment dat het nodig is. Aan de hand van het aantal klepopeningen kunnen zij zien wanneer de container vol is.

 • Waarom wordt alleen gft als proef ingevoerd en niet de andere afvalstromen?

  De landelijke ervaringen met gft inzamelen via een ondergrondse containers zijn niet positief. Daarom wordt het gft eerst als proef ingevoerd.

 • Wanneer is de proef met gft geslaagd?

  Na de proefperiode van acht maanden kijken we samen met de actiegroep ‘Afvalscheiden JA, kliko’s NEE’ naar de behaalde resultaten. Op basis daarvan wordt bekeken of de proef verder kan, eventueel bijgesteld wordt of dat het systeem met afvalbakken aan huis wordt ingevoerd.

 • Wat kost de proef en wie betaalt dat?

  De proef voor gft brengt extra kosten met zich mee (€85.000) die door alle huishoudens in Zaanstad betaald worden via de afvalstoffenheffing.

 • Waarom komen er niet meer inzamelpunten en komt HVC niet vaker legen? Alleen dan kan het plan slagen.

  Als de inwoners het afval scheiden, zal er minder restafval zijn. Er zijn dan minder containers nodig voor restafval.

 • Worden de kosten voor afvalstoffenheffing minder, als ik zelf alles wegbreng?

  Door een nieuw manier in te voeren waarbij meer afval gescheiden kan worden, wordt de berg restsafval minder. Het verbranden van restafval wordt namelijk steeds duurder. Die kosten komen via de afvalstoffenheffing voor rekening van de bewoners. Hoe minder restafval verbrand hoeft te worden, hoe minder snel de kosten voor de inwoners stijgen.

 • Zijn er pasjes nodig voor de containers?

  Ja, voor de ondergrondse containers voor restafval en gft-afval zijn pasjes nodig. 

 • Ga ik meer betalen voor deze nieuwe manier?

  Ja, omdat alle inwoners van Zaanstad meebetalen aan de proef voor gft-afval.

 • Waarom wordt er voor Saendelft een uitzondering gemaakt?

  Saendelft wordt gezien als een aparte wijk die anders dan anders wijken is opgezet. Daarom is een aangepaste manier voor afval inzamelen uitgedacht.

 • Wanneer wordt het ingevoerd?

  Nu de gemeenteraad een besluit heeft genomen, gaat de gemeente samen met de actiegroep ‘Afvalscheiden JA, kliko’s NEE’ aan de slag met het invoeren van het plan. Er moet nog een aantal stappen gemaakt worden. Een belangrijke daarvan is het bepalen welke ondergrondse containers blijven en waar welke ondergrondse containers komen. Binnenkort ontvangen inwoners van Saendelft een brief met informatie over wat het plan voor hen betekent.


Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl