Hoe wordt de nieuwe manier in uw wijk ingevoerd?

Hoe wordt de nieuwe manier in uw wijk ingevoerd?

Voordat u op de nieuwe manier uw afval gescheiden inzamelt, is een aantal stappen nodig. Hieronder leest u per stap wat er gaat gebeuren.

Stap 1

Zodra uw wijk aan de beurt is, ontvangt u een brief van de gemeente waarin u wordt uitgenodigd voor een bijeenkomst. Bij de brief zit een folder met uitleg over de nieuwe manier. Bewonersvoorlichters zijn in uw wijk aanwezig. Heeft u vragen over de nieuwe manier? Stel ze gerust! De voorlichters zijn te herkennen aan groene jasjes. Wilt u een afspraak thuis met een bewonersvoorlichter, stuur dan een e-mail naar afvalscheiden@zaanstad.nl.

Stap 2 

Tijdens de bijeenkomst ziet u plattegronden met de geplande locaties van de ondergrondse containers die in uw wijk komen. Op de voorgestelde locaties kunt u reageren. Dat kan tijdens de bijeenkomst of tot één week na de bijeenkomst via e-mailadres afvalscheiden@zaanstad.nl. Uw reactie wordt meegenomen in het bepalen van de definitieve locaties. De plattegronden staan ook onder het kopje Planning.

Stap 3

Nadat de definitieve locaties zijn bepaald, start de inspraakperiode ondergrondse containers. Mocht u het niet eens zijn met een locatie van de ondergrondse restafvalcontainer dan heeft u zes weken de tijd bezwaar in te dienen. U ontvangt een brief wanneer de inspraakperiode start. In de brief staat ook hoe u bezwaar kunt indienen.

Stap 4 

Enkele weken voordat de ondergrondse containers worden geplaatst of verplaatst, ontvangt u van HVC Groep een brief waarin de werkzaamheden worden aangekondigd.

Stap 5 

Van HVC Groep ontvangt u per post een pas om de ondergrondse container te kunnen openen. Zodra deze in gebruik is, wordt uw bestaande grijze afvalbak schoongemaakt en krijgt de bak een oranje sticker om vervolgens te gebruiken voor plastic, blik en drinkpakken. Op de sticker staat vermeld wat vanaf dat moment in de afvalbak mag. Vanaf dit moment zijn ook de bewonersvoorlichters weer actief in uw wijk. Zij beantwoorden graag uw vragen.

Stap 6

Bewoners die nog geen afvalbakken hebben, krijgen deze van HVC Groep geleverd.

Stap 7 

Start van de nieuwe manier van afval inzamelen.

Wilt u weten wanneer uw wijk aan de beurt ? Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over de nieuwe manier van afvalinzameling!

Foto van een bewoner en een bewonersvoorlichter

Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl