Stappenplan invoering

Hoe wordt de nieuwe manier bij uw in de wijk ingevoerd?

Voordat u op de nieuwe manier uw afval gescheiden inzamelt, is een aantal stappen

nodig. Hieronder leest u per stap wat er gaat gebeuren.


Stap 1 

Zodra uw wijk aan de beurt is, ontvangt u een brief van de gemeente waarin u

wordt uitgenodigd voor een bijeenkomst. Bij de brief zit een folder met uitleg over

de nieuwe manier. Bewonersvoorlichters zijn dan ook in uw wijk aanwezig.

Heeft u vragen over de nieuwe manier? Stel ze gerust! De voorlichters zijn te herkennen aan groene jasjes. 

Wilt u een afspraak thuis met een bewonersvoorlichter, stuur dan een e-mail naar

afvalscheiden@zaanstad.nl.

Stap 2 

Op www.afvalscheiden.zaanstad.nl staan tekeningen van de geplande locaties

van de ondergrondse containers die in uw wijk komen. U vindt de tekeningen

onder het kopje Planning.

Stap 3

 Tijdens de bijeenkomst ziet u tekeningen van de geplande locaties van de

ondergrondse containers die in uw wijk komen. Omwonenden kunnen tijdens de

bijeenkomst op de voorgestelde locaties reageren. Reageren kan ook tot één week

na de bijeenkomst via e-mailadres afvalscheiden@zaanstad.nl.

Uw reactie wordt meegenomen in het bepalen van de definitieve locaties.

Stap 4 

Nadat de definitieve locaties zijn bepaald, start de inspraakperiode ondergrondse

containers.

Stap 5 

Enkele weken voordat de ondergrondse containers worden geplaatst of

verplaatst, ontvangt u van HVC Groep een brief waarin de werkzaamheden

worden aangekondigd.

Stap 6

Is de ondergrondse container geplaatst? Dan ontvangt u van HVC Groep een pas

voor de ondergrondse container. Zodra deze in gebruik is, wordt uw bestaande

grijze afvalbak schoongemaakt en krijgt de bak een oranje sticker om vervolgens

te gebruiken voor plastic, blik en drinkpakken. Op de sticker staat vermeld wat

vanaf dat moment in de afvalbak mag. Vanaf dit moment zijn ook de bewonersvoorlichters 

weer actief in uw wijk. Zij beantwoorden graag uw vragen.

Stap 7 

Bewoners die nog geen afvalbakken hebben, krijgen deze van HVC Groep geleverd.

Stap 8 

Start van de nieuwe manier van afval inzamelen.


Planning

Kijk hier wanneer de nieuwe manier van afval inzamelen  bij uw in de wijk wordt ingevoerd.

Ga naar Zaanstad.nl