Locaties ondergrondse containers Wormerveer Zuid

Op welke plekken staan de containers gepland?

Start inspraakperiode besluit locaties ondergrondse restafvalcontainers in Wormerveer Zuid


Om de nieuwe manier voor afvalinzameling mogelijk te maken, wordt in uw wijk een aantal ondergrondse containers voor restafval geplaatst. Tijdens de inloopbijeenkomst in september en per e-mail kon u reageren op de voorgestelde plekken van de ondergrondse containers. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente Zaanstad een aantal locaties aangepast en vastgesteld. Op de kaarten hieronder ziet u de aangepaste locaties. De rode cirkels zijn de locaties voor de ondergrondse containers voor restafval.

Het besluit is gepubliceerd in het Zaanstad Journaal (in het Zaans Stadsblad) en ligt tot 26 november 2018 ter inzage bij de receptie van het stadhuis. De locaties voor de ondergrondse containers worden pas definitief nadat de periode van zienswijze is afgerond. De verwachting is dat de ondergrondse containers in de eerste helft van 2019 worden geplaatst.

Bent u het niet eens met de locaties?

Vanaf 9 oktober 2018 heeft u zes weken de mogelijkheid uw mening te geven (ook wel zienswijze genoemd) op het besluit. Dit kan op twee manieren:
-   Een brief sturen naar Gemeente Zaanstad, domein Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Netwerken en Markten, postbus 2000, 1500 GA Zaandam.
- Of telefonisch door op werkdagen contact op te nemen met mevrouw S. Baerents via telefoonnummer 14 075.
Vermeld in uw zienswijze uw naam en adres, datum, een omschrijving van besluit waartegen het gericht is en de argumenten van uw zienswijzen. Uw zienswijze moet vóór 26 november 2018 binnen zijn. 

Bekijk hieronder de kaarten met de voorgestelde plekken van ondergrondse containers zoals deze tijdens de inloopbijeenkomst zijn getoond.

Locatiekaart ondergrondse containers omgeving ten zuiden van de Oost Indische Kade.pdf

Locatiekaart ondergrondse containers omgeving tussen Billitonkade en Oost Indische Kade.pdf

Locatiekaart ondergrondse containers omgeving tussen Stationsstraat en Wilhelminapark.pdf

Locatiekaart ondergrondse containers omgeving tussen Wilhelminapark en Billitonkade.pdf

Ga naar Zaanstad.nl