Locaties ondergrondse containers Rosmolenwijk

Waar staan de ondergrondse containers gepland?

Locaties ondergrondse containers Rosmolenwijk

Hieronder ziet u waar de ondergrondse containers gepland zijn. Op de voorgestelde locaties kunt u tot 4 september een zienswijze indienen. Aan de rechterkant ziet u hoe u dit kunt doen. Na 4 september worden de locaties definitief. De verwachting is dat de ondergrondse containers in de tweede helft van 2019 worden geplaatst.

Locaties ondergrondse containers Rosmolenwijk ten noorden van de Kopermolenstraat (401 kb)

Locaties ondergrondse containers Rosmolenwijk ten noorden van de Hoveniersstraat.pdf (436 kb)

Locaties ondergrondse containers Rosmolenwijk ten noorden van de Veldvliegerweg Molenmakersstraat (526 kb)

Locaties ondergrondse containers Rosmolenwijk ten noorden van de Peperstraat (519 kb)
Reageren door zienswijze in te dienen


Mondeling en schriftelijk kunt u uw zienswijze indienen  via Gemeente Zaanstad, afdeling Netwerken en Markten, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Vermeld in de brief om welke locatie het gaat en uw contactgegevens.

Voor mondelinge zienswijzen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw W. Maarsman via telefoonnummer 14 075

Ga naar Zaanstad.nl