Locaties ondergrondse containers Peldersveld en Hoornseveld

Waar staan de ondergronds containers gepland?


Reageren door zienswijze in te dienen


Mondeling en schriftelijk kunt u uw zienswijze indienen via Gemeente Zaanstad, afdeling Netwerken en Markten, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Vermeld in de brief om welke locatie het gaat en uw contactgegevens.

Voor mondelinge zienswijzen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw W. Maarsman via telefoonnummer 14 075

Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl