Locaties ondergrondse containers Oud Zaandijk en Koog Noord

Waar staan de ondergrondse containers gepland?

Zienswijze indienen


Mondeling en schriftelijk kunt u uw zienswijze indienen  via Gemeente Zaanstad, afdeling Netwerken en Markten, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Vermeld in de brief om welke locatie het gaat en uw contactgegevens.

Voor mondelinge zienswijzen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw W. Maarsman via telefoonnummer 14 075. 

Ga naar Zaanstad.nl