Locaties ondergrondse containers Krommenie West

Op welke plekken staan de containers gepland?

Start inspraakperiode besluit locaties ondergrondse restafvalcontainers in Krommenie West


Om de nieuwe manier voor afvalinzameling mogelijk te maken , wordt in uw wijk een aantal ondergrondse containers voor restafval geplaatst. Tijdens de inloopbijeenkomst in mei en per e-mail kon u reageren op de geplande locaties . Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente Zaanstad een aantal locaties aangepast.
Op de kaarten hieronder ziet u de aangepaste locaties in uw wijk. De rode cirkels op de kaarten zijn de locaties van de ondergrondse containers voor restafval.

Locaties ondergrondse containers omgeving ten noorden van de Carnaveralstraat (Noorderham).pdf (282 kb)

Locaties ondergrondse containers tussen de Kerksloot en Canaveralstraat (Noorderham).pdf (554 kb)

Locaties ondergrondse containers omgeving Jupiterstraat, Neptunuslaan, Militaire weg (Zuiderham).pdf(289 kb)

Locaties ondergrondse containers omgeving Leoniden, Kleine Beer en Grote Beer (Zuiderham).pdf (280 kb)

Locaties ondergrondse containers omgeving ten zuiden van de Jupiterstraat.pdf (599 kb)

Bent u het niet eens met de locatie?

Vanaf 11 juli 2018 heeft u zes weken de mogelijkheid uw mening te geven (ook wel zienswijze genoemd) op het besluit. Dit kan op twee manieren:
- Een brief sturen naar Gemeente Zaanstad, domein Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Netwerken en Markten, postbus 2000, 1500 GA Zaandam.
- Telefonisch door op werkdagen contact op te nemen met mevrouw S. Baerents via telefoonnummer 14 075.

Uw zienswijze moet vóór 4 september 2018 (vanwege de zomervakantie is de periode verlengd) binnen zijn.

Vermeld in uw zienswijze uw naam en adres, datum, een omschrijving van besluit waartegen het gericht is en de argumenten van uw zienswijzen. De locaties voor de ondergrondse containers worden pas definitief nadat de periode van zienswijze is afgerond. De verwachting is dat de ondergrondse containers dan in het najaar van 2018 worden geplaatst. 

Het besluit is gepubliceerd in het Zaanstad Journaal van 11 juli 2018 (in het Zaans Stadsblad) en ligt tot 4 september 2018 ter inzage bij de receptie van het stadhuis. 

Bekijk hieronder de kaarten met de voorgestelde locaties van ondergrondse containers zoals die tijdens de inloopbijeenkomst zijn getoond.

Krommenie West omgeving ten noorden van de Canaveralstraat (Noorderham).pdf (294 kb)

Krommenie West tussen de Kerksloot en Canaveralstraat (Noorderham).pdf (586 kb)

Krommenie West tussen Jupiterstraat, Neptunuslaan en Militaire weg (Zuiderham).pdf (309 kb)

Krommenie West  omgeving Leoniden, Kleine Beer en Grote Beer (Zuiderham).pdf (293 kb)

Krommenie West omgeving ten zuiden van de Jupiterstraat.pdfGa naar Zaanstad.nl