Locaties ondergrondse containers Krommenie Oost

Op welke plekken staan de containers gepland?

Start inspraakperiode besluit locaties ondergrondse restafvalcontainers in Krommenie Oost


Om de nieuwe manier voor afvalinzameling mogelijk te maken , wordt in uw wijk een aantal ondergrondse containers voor restafval geplaatst. Tijdens de inloopbijeenkomst in juni en per e-mail kon u reageren op de geplande locaties . Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente Zaanstad een aantal locaties aangepast.
Op de kaarten hieronder ziet u de aangepaste locaties in uw wijk. De rode cirkels op de kaarten zijn de locaties van de ondergrondse containers voor restafval.

Locaties ondergrondse containers Vlietsend, Weiver en Krommenieerweg 231-269.pdf (267 kb)

Locaties ondergrondse containers omgeving J.R. Dunantstraat, Phoenixstraat en Robert Kochstraat.pdf (616 kb)

Locaties ondergrondse containers omgeving Zamenhofstraat.pdf (201 kb)

Locaties ondergrondse containers omgeving Agavestraat en Pelikaanstraat.pdf (428 kb)

Locaties ondergrondse containers Badhuislaan, Padlaan en Wilhelminstraat.pdf (567 kb)

Locaties ondergrondse containers omgeving Heiligeweg tussen Rosariumlaan Eikelaan en Burgemeestersbuurt def.pdf (626 kb)

Locaties ondergrondse containers omgeving Parklaan Populierenlaan en Wilgenkade.pdf (280 kb)

Locaties ondergrondse containers omgeving Noorderhoofdstraat ten noorden van Parkstraat en Vlusch.pdf (263 kb)

Locaties ondergrondse containers omgeving Serooskerkstraat en het Blok.pdf (253 kb)

Bent u het niet eens met de locatie?

Vanaf 11 juli 2018 heeft u zes weken de mogelijkheid uw mening te geven (ook wel zienswijze genoemd) op het besluit. Dit kan op twee manieren:
- Een brief sturen naar Gemeente Zaanstad, domein Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Netwerken en Markten, postbus 2000, 1500 GA Zaandam.
- Telefonisch door op werkdagen contact op te nemen met mevrouw S. Baerents via telefoonnummer 14 075.

Uw zienswijze moet vóór 4 september 2018 (vanwege de zomervakantie is de periode verlengd) binnen zijn.

Vermeld in uw zienswijze uw naam en adres, datum, een omschrijving van besluit waartegen het gericht is en de argumenten van uw zienswijzen. De locaties voor de ondergrondse containers worden pas definitief nadat de periode van zienswijze is afgerond. De verwachting is dat de ondergrondse containers dan in het najaar van 2018 worden geplaatst. 

Het besluit is gepubliceerd in het Zaanstad Journaal van 11 juli 2018 (in het Zaans Stadsblad) en ligt tot 4 september 2018 ter inzage bij de receptie van het stadhuis. 

Bekijk hieronder de kaarten met de voorgestelde locaties van ondergrondse containers zoals die tijdens de inloopbijeenkomst zijn getoond.

Krommenie Oost omgeving Vlietsend, Weiver en Krommenieerweg 231-269.pdf (269 kb)

Krommenie Oost omgeving J.R. Dunantstraat, Phoenixstraat en Robert Kochstraat.pdf (505 kb)

Krommenie Oost omgeving Agavestraat en Pelikaanstraat.pdf (366 kb)

Krommenie Oost omgeving Zamenhofstraat.pdf (220 kb)

Krommenie Oost  omgeving Badhuislaan, Padlaan en Wilhelminastraat.pdf (632 kb)

Krommenie Oost  Heiligeweg tussen Rosariumlaan en Eikelaan en Burgemeesterbuurt.pdf (600 kb)

Krommenie Oost  omgeving Parklaan, Populierenlaan en Wilgenkade.pdf (300 kb)

Krommenie Oost  omgeving Noorderhoofdstraat ten noorden van Parkstraat en Vlusch.pdf (291 kb)

Krommenie Oost  omgeving Serooskerkestraat en Blok.pdf (266 kb)


Ga naar Zaanstad.nl