Locaties ondergrondse containers Oude Haven/Russische buurt/ het Eiland

Waar staan de ondergrondse containers gepland?

Locaties ondergrondse containers Oude Haven/Russische buurt/Het Eiland Zaandam

Hieronder ziet u waar de ondergrondse containers gepland zijn. Op de voorgestelde locaties kunt u tot 19 september 2019 een zienswijze indienen. Aan de rechterkant ziet u hoe u dit kunt doen. Na 19 september worden de locaties definitief.

Locaties ondergrondse containers Havenstraat.pdf 

Locaties ondergrondse containers Het Eiland.pdf

Locaties ondergrondse containers Russiche Buurt.pdf  


Reageren door zienswijze in te dienen


Mondeling en schriftelijk kunt u uw zienswijze indienen  via Gemeente Zaanstad, afdeling Netwerken en Markten, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Vermeld in de brief om welke locatie het gaat en uw contactgegevens.

Voor mondelinge zienswijzen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw W. Maarsman via telefoonnummer 14 075

Ga naar Zaanstad.nl