Locaties ondergrondse containers Kogerveldwijk

Waar staan de ondergrondse containers gepland?

Locaties ondergrondse containers Kogerveldwijk/Hof van Saenden


Hieronder ziet u waar de ondergrondse containers gepland zijn. Op de voorgestelde locaties kunt u tot 19 juni reageren door een zienswijze in te dienen. Aan de rechterkant ziet u hoe u dit kunt doen. Na 19 juni worden de locaties definitief.

Locaties ondergrondse containers Slachthuisbuurt, Boerejonkerbuurt en Hofwijk.pdf (889 kb)

Locaties ondergrondse containers omgeving ten oosten van H.G. dr Scholtenstraat.pdf (760 kb)

 


Reageren door zienswijze in te dienen


Mondeling en schriftelijk kunt u uw zienswijze indienen  via Gemeente Zaanstad, afdeling Netwerken en Markten, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Vermeld in de brief om welke locatie het gaat en uw contactgegevens.

Voor mondelinge zienswijzen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met meneer A. Verduijn via telefoonnummer 14 075.

Ga naar Zaanstad.nl