Zaanstad evalueert de inzameling van afval

Zaanstad evalueert de inzameling van afval


27 oktober 2022
Van 2017 tot 2021 ging Zaanstad wijk voor wijk over op een nieuwe manier van afval inzamelen. Dit leidde tot een daling van 36 kilo restafval per inwoner. 

Afval dat hergebruikt kan worden zijn grondstoffen. HVC haalt dit aan huis op of bij centrale plekken in de wijk. Zoals plastic verpakkingen, blik, drinkpakken, oud papier en gft- en etensresten. Restafval kan naar een van de ondergrondse containers in de wijk. Door afval goed te scheiden kunnen we zo veel mogelijk grondstoffen hergebruiken. Ook zorgt dat voor minder restafval dat verbrandt wordt en dus minder CO2-uitstoot. In Zaanstad gingen we van 273 kilogram restafval per inwoner in 2017, naar 237 kilogram per inwoner in 2021. Ook zijn de scheidingsresultaten verbetert. 

Service

Onlangs is een enquĂȘte afgenomen bij groot deel van de inwoners waarin gevraagd is naar de mening over de nieuwe manier van afvalinzameling. De meeste bewoners zijn tevreden met de inzamelvoorzieningen. Bijna alle inwoners vinden dat de meeste mensen hun afval netjes in de ondergrondse container doen. Ook vinden ze de afstand tot de restafvalcontainers goed. Toch zijn er plekken waar vaak afval wordt bijgeplaatst. Een deel van de inwoners vraagt om meer en betere voorlichting over het gebruik van de voorzieningen en over welk afval waar hoort. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag. Ook gaan we onderzoeken of andere manieren van afval inzameling 

Extra stappen zijn nodig

De doelstelling is maximaal 100 kilogram restafval per inwoner te halen. Hiervoor zijn in Zaanstad wel extra stappen nodig. Adviesbureau de Afvalspiegel doet in haar rapport een aantal aanbevelingen aan de gemeente. Een daarvan is betere voorlichting op welk afval waar thuis hoort. Daar gaan we de komende tijd op inzetten. Ook gaan we onderzoeken of andere manieren van afval inzameling voor nog meer afval scheiden kunnen zorgen. 


foto van man met plastic afvalbak

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl