Voorstel Saendelft

Wat houdt het voorstel voor Saendelft precies in?

15 mei 2019
Saendelft zamelt afval nu ondergronds in. In Saendelft zijn er geen voorzieningen om aan huis gescheiden afval in te zamelen, zoals in de meeste wijken wel zo is. Inwoners van Saendelft brengen hun restafval naar ondergrondse containers in de wijk. Bewoners die nu al scheiden, brengen hun papier, glas en plastic, blik en drinkpakken naar de containers die bij het winkelcentrum en in de buurt van flatgebouwen/appartementen staan.

 De gemeente voert nu een nieuw systeem in voor afval inzamelen in heel Zaanstad. Omdat inwoners van Saendelft geen afvalbakken aan huis hebben en willen, is voor Saendelft samen met bewoners gezocht naar een op maat oplossing. Een oplossing die past bij de situatie in Saendelft en tegelijk ervoor zorgt dat we als inwoners van Zaanstad het afval beter scheiden

Voorstel om bestaande containers in wijk te houden

Het voorstel houdt in dat u uw restafval, net als nu, in de bestaande ondergrondse en bovengrondse containers in de wijk kwijt kunt. Dat kan soms in de container die u nu gebruikt en soms wordt dat een andere container in de buurt. De containers voor de verschillende afvalstromen komen verspreid in de wijk te staan. Welke container voor welk soort afval waar komt, werkt de gemeente samen met bewoners uit de actiegroep nu uit.

De nieuwe situatie

In de nieuwe situatie kunt u in een deel van de bestaande containers, papier en gft-afval kwijt. Sommige bestaande ondergrondse containers worden daarvoor omgebouwd naar die andere afvalsoort. Plastic, blik en drinkpakken brengen inwoners straks naar de bestaande bovengrondse en ondergrondse containers bij winkelcentrum, bij scholen of flats in Saendelft. Aan de wens van de actiegroep voor ondergrondse containers voor plastic, blik en drinkpakken bij de bestaande containers kan de gemeente vanwege de hoge structurele kosten voor plaatsing en het jaarlijkse onderhoud en beheer niet voldoen.

Afvalbakken voor bewoners die aan huis willen scheiden

Bewoners die aan huis afval willen scheiden, kunnen gratis afvalbakken aanvragen. Bewoners kunnen kiezen uit een bak voor gft-en etensresten, papier en voor plastic, blik en drinkpakken óf voor alle drie de bakken. De HVC komt dan het gescheiden afval aan huis ophalen.

Zes maanden inzamelen gft –en etensresten op proef

Het inzamelen van gft –en etensresten is een proef voor zes maanden. De proef is geslaagd als het ingezamelde gft-afval van goede kwaliteit is en niet vervuild is met een andere afvalsoort. Of als de hoeveelheid gft in de ondergrondse container niet lager is dan 25% van de gebruikelijke inzameling van gft in afvalbakken aan huis. Lukt dat niet, dan gaan de gemeente en de actiegroep opnieuw met elkaar om tafel. De proef kost eenmalig €85.000. De gemeente betaalt dit via de afvalstoffenheffing die iedere inwoners van Zaanstad betaalt.

Voorstel in samenwerking met bewoners tot stand gekomen

Het voorstel is in goede samenwerking met bewoners uit de wijk, vertegenwoordigd in de actiegroep Afvalscheiden JA, kliko’s NEE, gemaakt. De gemeenteraad heeft dinsdag 14 mei gesproken over het voorstel. De verwachting is dat zij eind mei een definitief besluit neemt. Als de gemeenteraad instemt met het plan, dan gaat het nieuwe systeem een aantal maanden daarna in. Als de planning bekend is, informeren we u weer.

Vragen?

Ga naar de meest gestelde vragen en lees de antwoorden: Q&A Saendelft 

 

 

Foto van ondergrondse restafvalcontainer

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl