Start zienswijze locaties Rooswijk

Start zienswijze locaties ondergrondse afvalcontainers in Rooswijk

13 juni 2018
Om de nieuwe manier van afvalinzameling mogelijk te maken,  moeten op verschillende locaties ondergrondse containers voor het inzamelen van huishoudelijk restafval aangelegd worden. Op grond van de Afvalstoffenverordening Zaanstad zijn daarom bij aanwijsbesluit locaties aangewezen voor afvalcontainers. Op dit besluit kunt u zienswijze indienen. Voor Rooswijk kan dit  van 13 juni tot en met 25 juli 2018.
U vindt de lijst met locaties in de Bekendmakingen van 13 juni, vanaf pagina 17 en op deze website onder het kopje planning, onder de naam van uw wijk/dorpskern. Daar vindt u ook informatie hoe u zienswijze kunt indienen. Bewoners die in de directe omgeving van de voorgestelde locaties voor ondergrondse containers wonen, hebben een hierover brief ontvangen.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl