Groen licht voor aangepaste manier in Saendelft

Proef afval inzamelen in Saendelft

Raad geeft groen licht voor aangepaste manier afval inzamelen in Saendelft

3 juni 2019
Op dinsdag 28 mei heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel voor een aangepaste manier van afvalinzameling in Saendelft. Wel wordt op verzoek van de raad het plan op twee punten gewijzigd. De proefperiode voor het gebruik van ondergrondse containers voor gft- en etensresten wordt acht maanden in plaats van de voorgestelde zes maanden. Daarnaast wordt na de proef in samenwerking met de actiegroep ‘Afvalscheiden JA, kliko’s NEE’ gekeken naar de behaalde resultaten. Op basis daarvan wordt bekeken of de proef verder kan, eventueel bijgesteld wordt of dat het systeem met afvalbakken aan huis wordt ingevoerd.

Nu aan de slag met uitwerking van het plan

Nu het besluit is genomen, gaat de gemeente Zaanstad in samenwerking met de actiegroep aan de slag met de uitvoering van het plan. Om het nieuwe systeem in te kunnen voeren, moet nog een aantal stappen worden gezet. Zo werkt de actiegroep samen met de gemeente aan een plan welke ondergrondse containers blijven. Bewoners van Saendelft ontvangen binnenkort een brief met een uitleg van de nieuwe manier van afvalinzameling en wanneer het wordt ingevoerd.

Bestaande ondergrondse containers blijven in de wijk

De nieuwe manier houdt in dat u uw restafval, net als nu, in de bestaande ondergrondse en bovengrondse containers in de wijk kwijt kunt. Dat kan soms in de ondergrondse container die u nu gebruikt en soms wordt dat een andere ondergrondse container in de buurt. De containers voor de verschillende afvalstromen komen verspreid in de wijk te staan.

Nieuwe situatie

In de nieuwe situatie kunt u in een deel van de bestaande containers, papier en gft-afval kwijt. Sommige bestaande ondergrondse containers worden daarvoor omgebouwd naar die andere afvalsoort. Plastic, blik en drinkpakken brengen inwoners straks naar de bestaande bovengrondse en ondergrondse containers bij winkelcentrum, bij scholen of flats in Saendelft.

Afvalbakken voor bewoners die aan huis willen scheiden

Bewoners die aan huis afval willen scheiden, kunnen gratis afvalbakken aanvragen. Bewoners kunnen kiezen uit een bak voor gft-en etensresten, papier en voor plastic, blik en drinkpakken óf voor alle drie de bakken. HVC komt dan het gescheiden afval aan huis ophalen.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl