Poelenburg, Oude Haven en Westerwatering Zuid starten met nieuwe manier afval inzamelen

Poelenburg, Oude Haven en Westerwatering Zuid starten met nieuwe manier afval inzamelen


26 mei 2020
De bewoners van Poelenburg (laagbouw met tuin) gaan vanaf donderdag 28 mei op de nieuwe manier afval inzamelen. Voortaan gebruiken zij de grijze afvalbak voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. Het restafval brengen de bewoners naar een ondergrondse afvalcontainer in de buurt. Een dag later volgt een deel van de Oude Haven (Russische Buurt en het Eiland). 5 juni volgt de rest van de Oude Haven (rondom de Havestraat) en Westerwatering Zuid.

Deze nieuwe manier van afval scheiden zorgt ervoor dat er meer plastic afval gerecycled kan worden en dat er minder restafval in de verbrandingsoven belandt. De locaties van de afvalcontainers vindt u hier.

Opnieuw gebruiken van grondstoffen

In het kader van het Grondstoffenplan zet de gemeente in op maximale afvalscheiding en het recyclen van grondstoffen. Door afval te scheiden, zijn er minder grondstoffen nodig voor nieuwe producten. Dat is goed voor het milieu. Bovendien hoeft er minder restafval verbrand te worden, waardoor de uitstoot van broeikasgassen daalt. Daar komt bij dat het verbranden van restafval steeds duurder wordt.

Plastic containers voor hoogbouw in de buurt van appartementsgebouwen

Voor bewoners van hoogbouw zijn er enige tijd geleden extra plastic containers bijgeplaatst in heel Zaanstad zodat deze bewoners dichtbij huis hun plastic kwijt kunnen in deze containers.

Uitrol in Zaanstad

Na de zomer zijn er nog drie wijken waar het afval op de nieuwe manier gaat worden en nog een klein stukje van het buitengebied. Naar verwachting is in het najaar de uitrol van deze manier van afval scheiden afgerond.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl