Nieuwe inzamelmethode Saendelft

Voorstel naar de raad

Nieuwe inzamelmethode voor afval in Saendelft

Compromis tussen wensen inwoners en belang afval scheiden


8 mei 2019
Bewoners van Saendelft kunnen hun afval gaan scheiden in bestaande bovengrondse en ondergrondse containers in de wijk. Voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT) gebeurt dit als proef. Dit is het voorstel van het college aan de gemeenteraad. Hiermee komt het college tegemoet aan de wensen van inwoners van Saendelft. 

Het voorstel houdt in dat bewoners restafval en papier in een deel van de bestaande ondergrondse containers in de wijk doen. Plastic, blik en drinkverpakkingen (PMD) gaan in bestaande bovengrondse containers bij de winkelcentra in Saendelft. Daarnaast komt er een proef met ondergrondse GFT inzameling. Bewoners die wel een afvalbak aan huis willen voor PMD, papier en GFT, kunnen deze gratis aanvragen.

Voorstel naar de raad

De verwachting is dat het voorstel voor de zomervakantie aan de raad wordt voorgelegd. Zij besluit uiteindelijk of het plan uitgevoerd wordt.

Alternatief plan

Na de bekendmaking van de nieuwe manier van afval inzamelen ontstond er protest in Sandelft. De actiegroep ‘Afvalscheiden JA, Kliko’s Nee’ haalden 5000 handtekeningen op. Samen met de gemeente Zaanstad is daarom naar een alternatief plan gezocht.

Afval is belangrijke grondstof voor nieuwe producten

'Wij zijn blij dat we een compromis hebben gevonden. Dit voorstel komt tegemoet aan de wensen van de bewoners en geeft de grootste om zo goed mogelijk afval te scheiden’, zegt wethouder duurzaamheid en circulaire economie Sanna Munnikendam. ‘Tegelijkertijd vinden wij dat we het alternatief ook moeten uit kunnen leggen aan de rest van onze inwoners. Zij dragen ook de kosten voor de aanpassingen in Saendelft. Daarom stellen wij voor om geen ondergrondse containers voor PMD in de wijk te plaatsen. Het is goed dat de actiegroep en de bewoners van Saendelft afval scheiden op de eerste plek zetten. Door afval te scheiden houden we minder restafval over. En het verbranden hiervan wordt alleen maar duurder. Bovendien kunnen we veel afval recyclen.’

Goede basis

Namens de actiegroep laat Alex van Dam weten: ‘De wijk Saendelft is een bijzondere nieuwbouwwijk binnen de gemeente Zaanstad. Met het compromis hebben de verenigde bewoners en de gemeente een goede basis gelegd voor verdere ontwikkeling van de wijk op het gebied van de afval- en grondstofstromen binnen de nieuwe circulaire economie.’

Update 15 mei

Meer weten over wat het nieuwe voorstel inhoudt?

 Lees meer

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl