Campagne 'Afval scheiden; samen halen we eruit wat erin zit'

Campagne 'Afval scheiden; samen halen we eruit wat erin zit'

Deze week begint de campagne: ‘Afval scheiden; samen halen we eruit wat erin zit’. Dit is het startschot voor de stapsgewijze invoering van het nieuwe inzamelsysteem voor afval in Zaanstad. De gemeente voert de inzamelmethode wijk voor wijk, dorp voor dorp in met uitgebreide informatie voor bewoners. Uiteindelijk moet dat leiden tot meer gescheiden afval, minder restafval en dus een milieuvriendelijkere stad. Bovendien is de stijging van de afvalstoffenheffing beter in de hand te houden.

In de nieuwe situatie wordt het scheiden van afval makkelijker. Voor de zomervakantie beginnen de voorbereidingen voor de eerste wijken/dorpen: Saendelft, Krommenie en Rooswijk. Het duurt ongeveer twee jaar om het nieuwe systeem in alle wijken in Zaanstad in te voeren. 

Minder restafval

Wethouder Sanna Munnikendam: ‘We gooien met elkaar per jaar zo’n 260 kilo restafval per bewoner weg. Dat is hartstikke zonde. Veel van ons huishoudelijk afval is namelijk opnieuw te gebruiken. Nu bestaat het restafval in Zaanstad nog voor 60% uit herbruikbare materialen. Die materialen verdwijnen in de verbrandingsoven en kunnen dus niet hergebruikt worden. Doel is de hoeveelheid restafval te verlagen naar 100 kilo per bewoner. Door met elkaar nog meer afval te scheiden gaan we duurzaam om met afval en werken we samen aan het verminderen van restafval. Zo dragen we bij aan een klimaatneutrale en milieuvriendelijke stad. Ook sluiten we hiermee aan op de landelijke doelstelling de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar te verminderen.’

Voorbereidingen

In 2017 is door de gemeenteraad het ‘Grondstoffenplan’ vastgesteld. Hierin staat op welke manier Zaanstad afvalscheiding wil bevorderen. De nieuwe manier van inzamelen vraagt voorbereiding. Zo moeten ondergrondse containers geplaatst worden en moeten ondergrondse container worden omgebouwd. De gemeente maakt een plan met de plekken waar de nieuwe ondergrondse containers komen te staan. Omwonenden krijgen vervolgens een uitnodiging voor een bijeenkomst om te zien waar de bakken gepland zijn en om verbetersuggesties te doen. Als de gemeente met een wijk of dorp aan de slag gaat, ontvangen inwoners een brief met meer informatie over wat dit voor hen betekent. 

Proeven in vier wijken in Zaanstad

Eind 2016 is het nieuwe inzamelsysteem al in vier gebieden geïntroduceerd; in Krommenie (ten noorden van Rosariumlaan), Vogel- en Bloemenwijk Wormerveer, De Hoven in Rooswijk en bij de Conrad in Zaandam-Zuid. In totaal ging het om ongeveer 3.000 huishoudens. In die proefgebieden is gebleken dat er structureel 38% minder restafval is opgehaald. 

Huis met tuin

Bewoners van een woning met een tuin hebben straks (nog steeds) drie afvalbakken. De grijze afvalbak krijgt een oranje sticker om daarna te kunnen gebruiken voor plastic, blik en drinkpakken. Het restafval dat overblijft, brengen mensen naar de dichtstbijzijnde ondergrondse container die op verschillende plekken in de wijk komen. Hoe beter mensen scheiden, hoe minder restafval er over is.

Huis zonder tuin, flat of appartement

Bewoners die in een flat of appartement wonen óf in een woning zonder tuin, brengen hun afval naar de ondergrondse containers in de buurt. Bestaande ondergrondse containers worden daarvoor omgebouwd of er komen nieuwe bij voor verschillende soorten afval. Mensen kunnen dus makkelijk hun gescheiden afval in de juiste container weggooien.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl