Nieuwe manier afval scheiden in Krommenie

Invoering nieuwe manier afval inzamelen in Krommenie

4 februari 2019
De komende weken begint de nieuwe manier van afval inzamelen in Krommenie. Als eerste is op woensdag 6 februari Krommenie Oost aan de beurt. Op woensdag 20 februari gaat de nieuwe inzamelmethode van start in Krommenie West. De bewoners die hiermee te maken krijgen ontvangen een brief met uitleg van HVC. Stapsgewijs wordt de nieuwe manier in de overige delen van Zaanstad ingevoerd. 

De nieuwe manier betekent dat inwoners herbruikbaar afval apart weggooien in drie afvalbakken die aan huis staan. De bestaande grijze afvalbak wordt in de nieuwe situatie gebruikt voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. De groene bak voor gft- en etensresten en de blauwe voor oud papier en karton. Het restafval dat overblijft, brengen inwoners naar een ondergrondse container die op verschillende plekken in de wijk staan. Inwoners van Rooswijk en Krommenie Oost en West hebben inmiddels een afvalpas ontvangen die nodig is om de ondergrondse container te openen.

Waarom wordt het anders?

Zaanstad wil zuinig omgaan met afval dat opnieuw gebruikt kan worden. Door afval te scheiden zijn er minder grondstoffen nodig voor nieuwe producten. Dat is goed voor het milieu. Bovendien hoeft er minder restafval verbrand te worden, waardoor de uitstoot van broeikasgassen daalt. Daar komt bij dat het verbranden van restafval steeds duurder wordt. Die kosten komen via de afvalstoffenheffing voor rekening van de bewoners. Hoe minder restafval er wordt verbrand, hoe minder snel de kosten voor de inwoners stijgen.

Bewonersvoorlichters in uw wijk 

Bewoners voor wie de verandering gaat spelen, hebben een afvalpas en een brief gekregen van de gemeente met uitleg. Ook zijn bewonersvoorlichters actief in Rooswijk. Ze zijn te vinden tijdens inloopspreekuren bij de sociale wijkteams, nabij winkelcentra of op uw verzoek bij u thuis. Stuur hiervoor een verzoek naar afvalscheiden@zaanstad.nl.

Foto van een ondergrondse restafvalcontainer

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl