Gemeente Zaanstad en HVC werken samen met actiegroep alternatieve manieren van afval inzamelen uit

Gemeente Zaanstad en HVC werken samen met actiegroep alternatieve manieren afval inzamelen uit

De aankondiging van het nieuwe afvalsysteem zorgde voor weerstand tegen de komst van afvalbakken in Saendelft. Dit heeft geleid tot uitstel van de uitvoering in Saendelft. De gemeente heeft inmiddels meerdere keren gesproken met de actiegroep JA afval scheiden, NEE kliko’s in de wijk.

Het doel van de gesprekken is onderzoeken welke andere mogelijke manieren er zijn voor een nieuw afvalsysteem. Belangrijk uitgangspunt is dat een andere manier van afvalinzameling bijdraagt aan het verminderen van restafval. En wat de kosten van een andere manier zijn ten opzichte van wat het oplevert in het verminderen van restafval. Ook wordt inzichtelijk gemaakt wat de afwijking is ten opzichte van het vastgestelde Grondstoffenplan. 

Drie verschillende mogelijkheden

Op dit moment werken Gemeente Zaanstad, HVC en de actiegroep drie verschillende mogelijkheden uit voor een andere manier van afval inzamelen. De reacties die inwoners tijdens de inloopbijeenkomsten en per e-mail hebben gegeven, worden ook meegenomen. Na de zomervakantie worden de gesprekken met de actiegroep voortgezet. De uitkomsten van de uitwerkingen worden naar verwachting in november aan de gemeenteraad gepresenteerd. Tot die tijd komen er geen afvalbakken in Saendelft.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl