Nieuwe manier voor huizen in het buitengebied

Wat wordt anders?

Ik woon in een buitengebied. Wat verandert er precies voor mij?

Onder het buitengebied vallen gebieden waar woningen ver uit elkaar staan. 

In de nieuwe situatie hebben bewoners van een buitengebied vier afvalbakken:

  • De grijze afvalbak voor restafval. 
  • De oranje voor plastic, blik en drinkpakken.
  • De groene voor gft en etensresten.
  • De blauwe voor oud papier en karton.

De containers voor glas en textiel die bij winkelcentra staan, blijven.

Ga naar Zaanstad.nl