Nieuwe manier voor huizen in het buitengebied

Wat wordt anders?

Ik woon in een buitengebied. Wat verandert er precies voor mij?

Plaatje van vier afvalbakken naast elkaar: plastic, papier, gft en rest

Onder het buitengebied vallen gebieden waar woningen ver uit elkaar staan. 

In de nieuwe situatie hebben bewoners van een buitengebied vier afvalbakken:

  • De grijze afvalbak voor restafval. 
  • De oranje voor plastic, blik en drinkpakken.
  • De groene voor gft en etensresten.
  • De blauwe voor oud papier en karton.

De containers voor glas, oud papier, plastic, blik en drinkpakken en textiel die bij winkelcentra staan, blijven.

Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl