Locaties ondergrondse containers Koog aan de Zaan Zuid

Waar staan de ondergrondse containers gepland?

Locaties ondergrondse containers Koog aan de Zaan Zuid


Hieronder ziet u waar de ondergrondse containers gepland zijn. Op de voorgestelde locaties kunt u tot 29 mei een zienswijze indienen. Aan de rechterkant ziet u hoe u dit kunt doen. Na 29 mei worden de locaties definitief.

Locaties ondergrondse containers omgeving ten zuiden van Leliestraat.pdf (612 kb)

Locaties ondergrondse containers omgeving tussen Verzetstraat en Leliestraat.pdf (544 kb)


Reageren door zienswijze in te dienen


Mondeling en schriftelijk kunt u uw zienswijze indienen  via Gemeente Zaanstad, afdeling Netwerken en Markten, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Vermeld in de brief om welke locatie het gaat en uw contactgegevens.

Voor mondelinge zienswijzen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw W. Maarsman via telefoonnummer 14 075

Ga naar Zaanstad.nl